шпаргалка

Пробна площа це відмежована в найтиповішому місці частина ділянки лісу,

[ Назад ]

таксаційні показники якої середні для всього насадження на якій здійснюють

детальну перелікову таксацію і яка використовується як еталон для характеристики

всього насадження цієї ділянки лісу. Метою їх закладання є точне визначення

запасу та вирішення інших наукових і виробничих завдань. Матеріали пробних площ

використовують для розробки нових, перевірки та удосконалення наявних л/г

нормативів та їх районування. Отримані на пробній площі результати переводять на

всю площу ділянки. Постійні пробні площі закладаються з метою наукових

спостережень які здійснюються протягом довгого часу. На цих п.п переліки

здійсняються періодично через визначені проміжки часу 5-10років що дозволяє

простежити динаміку запасів за минулий період. Всі дерева наносяться на план,

здійснюється їх нумерація олійною фарбою на 1.30. На деревах наводять

горизонтальну риску що закріпити постійне місце для вимірювання діаметрів.

Залежно від призначення на пробних площах здійснюють значно більшу к-ть вимірів

рубання моделей на постійних п.п не дозволяється. Тимчасові п.п закладаються для

одноразового обміру з метою визначення основних таксаційних показників

насадження.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |