шпаргалка

Сортиментні таблиці це форма розташування лісо таксаційних матеріалів у

[ Назад ]

яких дається розподіл об’ємів стовбура різних деревних порід за встановленими

розмірами на окремі сортименти. В Україні застосовується 2 види сортиментних

таблиць: - для сортиментації стиглих і пристиглих деревостанів застосовують

«Сортиментні таблиці для таксації лісу на пні» під редакцією Нікітіна; - для

сортиментації молодняків і середньовікових застосовують «сортиментні таблиці для

таксації молодняків і середньо вікових деревостанів» під редакцією

Строчинського. Сортиментні таблиці складаються з трьох частин: 1) масові об’ємні

таблиці де вказано об’єм стовбура в корі і без кори з врахуванням діаметра на

1.30 висоти (розряду висот) породи; 2) містять розподіл об’ємів стовбурів на

ділову деревину (велику, середню, дрібну, дрова, відходи) а також об’єм ліквіду

з крон; 3) таблиці розподілу ділової деревини на промислові сортименти.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |