шпаргалка

Таксаційний виділ-це обмежена ділянка ліс. фонду, однорідна за своїм госп.

[ Назад ]

значенням і таксаційною характеристикою, що відрізн. від такс.характ. суміжних

ділянок на величину передбачену нормативами і вимагає проведення на всій площі

однакових госп заходів. Способи поділу кварталу на такс. виділи: за матеріалом

геодезичного знімання (найточніший), за зображеням на аерофотознімку

(дешифрувальний), способі зачісок при відсутності аерофотознімків (наймен

точний). Підстави: 1.категорія земель 2.площа такс. виділу 3. походження

насаджень 4. форма насаджень 5. породний склад 6. середній вік 7. товарність

елементів лісу 8.середня висота 9.відносна повнота 10.середній діаметр

11.насадження які мають під наметом лісу ліс. культ.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |