шпаргалка

Стиглість лісу – це такий його стан при якому він найкраще відповідає меті

[ Назад ]

господарства, найповніше задовольняє потреби у сортиментах деревини або проявляє

свої корисні властивості. Види стиглості лісу є: природна, відновлювальна,

кількісна, технічна. Природна-це стан лісу чи деревостану при якому вони

відмирають, всихають. Вік природної стиглості –це вік при якому настає природна

стиглість. Ознаки природної стиглості: суховершиність дерев, наявність

сухостійних дерев, зрідження дерев, зменшення запасу та приросту. Відновлювальна

стиглість лісу- це стан при якому він здатний за безпечувати природне

лісовідновлення занятих ним площ . Вік природної стиглості враховується при

встановлені віку гол .руб. в захисних лісах, санітарно-гігієнічні та оздоровчі.

Кількісна стиглість лісу- це стан при якому одержують максимально середній

приріст запасу деревини або об*єму окремих дерев. Вік кількісної стиглості визн.

за співвідношенням середнього поточного періодичного приростів та об*єму дерев.

Технічна стиглість- при якому одержують макс. середній приріст основного

сортимента. Вік техн. стиглості залежить від розмірів сортиментів, від ТЛУ, від

породи. Вік техн.. стиглості визн. таблиць ходу росту, закладаючи пробні площі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |