шпаргалка

Господарська секція- це сукупність вкритих та не вкритих лісовою

[ Назад ]

рослинністю земель об*єднаних в одне ціле (одною панівною породою, спільністю

мети господарства, форми, віком стиглості, основних лісгосп. заходів). Територія

кожної госп. частини под.. на госп. секції. госп секція є постійні і тимчасові.

Тимчасові в яких деревна деревна порода не відповідає меті господарства.

Мінімальна площа госп секцій повина становити не менше 10% вкритих лісовою

рослинністю земель госп. частині. Основні підстави для виділення госп секцій:

панівна порода, походження, продуктивність насаджень, вік стиглості і вік

рубання, спосіб головного рубання та лісовідновлення, стан насаджень, мета лісо

вирощування. Прикладом госп. секції є наприклад соснова високостовбурна суцільно

лісосічна крупно товарна.Характеристикою насаджень, їх розподіл за класами віку,

групами віку та проектуваня гол. руб., догл. руб. та інших госп. заходів

проводять під час лісовпор. для кожної госпсекції окремо. Обліковою одиницею при

у творені госпсекцій є таксаційний виділ.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |