шпаргалка

Під час підготовчих до лісовпоряд. робіт а також у польовий період

[ Назад ]

розбирають необхідні матеріали які характеризують природно історичні умови

об*єкта лісовпорядкування. Факотрами що характ. природні умови об*єкта

лісовпроряд є геологічна будова місцевості. рельєф, грунти, гідрографічні та

гідрологічні умови, клімат. Геологічні умови об*єкта лісовпоряд. розглядають з

врахуванням їх впливу на формування рельєфу та розвиток грунтових процесів,

поширення рідких типів грунтів. Рельєф характ. крутизну схилів, наявність

ерозійних процесів, фомування типів лісу та типів деревостанів, висоти над

рівнем моря. При характ. грунтів в об*єкті лісовпоряд. визн. найбільш поширені

їх типи, та види. Характеризують гідрографічні і гідрологічні умови за такими

показниками: характерний рік, характеристику озер та штучних водойм, висота

гідрографічної сітки. рівень залягання грунтових вод. Характ. клімату така:

температура повітря, дата приморозків та заморозків, кількість опадів, вологість

повітря, тривалість вегетаційного періоду, напрям панівних вітрів, дата

випадання снігу, глибина промерзання грунту, термін замерзаня.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |