шпаргалка

Гірські ліси- це ліси розташовані в межах гірських систем і окремих

[ Назад ]

гірських масивів з коливанням відносних висот місцевості більше 100м і середнім

нахилом поверхні від підніжжя до вершини гірських хребтів понад 5градусів. У

гірських лісах проектують квартальну і візирну мережу х врахуванням вантажних

потоків, межами кварталів у гірських лісах є ріки, дороги, стежки, траси. До

одного кварталу переважно відносять ущелину і прилеглі до неї схили. Великі

ущелини розділяють на праву і ліву строну що є кварталами. Схили поділяються на:

пологі- до 11градусів, спадисті-11-20гр., стрімкі-21-35гр., дуже стрімкі-бідьше

35гр. За ступенем стійкості проти ерозії грунти в гір. лісах поділяються:

1.стійкі- глибина до 40 см, 2. середньо стійкі-41-70см, 3.стійкі-більше 70 см.

Оцінку вступлення водо регулювання впливу лісів проводять за коефіцієнтом водо

регулювання-це відношення водо регул. водоємкості насаджень та добового максимум

опадів. Водорегулювальною водоємкістю насаджень наз. кількість опадів які може

затримати насадження надземною частиною вмістити в підстилку і грунт а також

перевести з поверхневого у внутрішньо-грунт овий світ. Призначаються такі госп.

заходи: меліоративні, реконструктивні, захисно-господарські.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |