шпаргалка

Рубки догляди за лісом под. на: освітленя, прочищеня, проріджування і

[ Назад ]

прохідні рубки. Щорічний розмір кожного виду рубок догляду визначають за площею

і запасом деревини який вибирається. Для цього площу деревостанів, що потребують

рубок догляду ділять на період повторюваності рубки. Обсяги заготівлі деревини

від рубок догляду обчислюють множеням площі і відповідного виду рубки на

вирубуваний з 1 га запас визначений за середньою інтенсивністю, наміченою

таксатором. Щорічний розмір освітлень на площі не зімкнутих лісових культур

природне формування яких прогнозується в ревізійному періоді, визначають

розрахунковим шляхом і в проектованих обсягів рубок догляду, обґрунтовується

повнотами насаджень. Для обгрунтуваня інтенсивності вибірки деревної маси з 1га

при різних видах рубок догляду а також встановлення виходу ліквідної та ділової

деревини. Використовують дані пробних площ які закладаються у відповідних

насадженнях або ж середині нормативні дані.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |