шпаргалка

До лісів СГ формувань належать земельні ділянки ЛФ, надані у постійне

[ Назад ]

користування колективним СГ господарством. Об*єктом лісовпоряд. можуть бути ліси

як окремого СГ формуваня яке самостійно веде ЛГ так і кількох формувань якщо

госп. в їхніх лісах ведеться міжгосп. Лісгоспом. До складу ЛФ сільськогосп.

Формувань належать лише лісові землі. Опорядкування окремого госп. проводиться

при площі не менше 50 га. Під час лісовпоряд. лісів СГ проводять 1 и 2

лісовпоряд. наради, при обладнаних правлінях СГ. Поділ кварталів на такс. виділи

проводять з врахуванням категорій земель. Неоднорідні ділянки захисних смуг

розділяють на розділи, враховуючи їх конструкцію, спосіб створення, схему

змішуваня порід, вік, захисні властивості. Мінімальна площа виділу

встановлюється 0.1 га або 100м. в протяжності смуги. У картці таксації для

характерної лісової смуги вказують: 1.номер смуги 2.вид смуги 3.довжина і ширина

4.кількість рядів 5.конструкція смуги 6. Оцінка правильності розміщення 7.

Лісівничо-меліоративна оцінка смуги.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |