шпаргалка

Западноевропейский сентиментализм: свойства поэтики, ведущие темы, жанры,

[ Назад ]

репрезентативные авторы и произведения. Сентименталізм (франц. sentiment —

почуття, почуттєвість) — літературнийнапрямдругоїполовини XVIII - початку XIX

ст. Восновісентименталізму — перебільшена роль почуттів (крайнячутливість).

Сентименталізмбувзапереченнямкласицизму, йогопоетикапротилежнакласицистичній.

Сентименталістивідкинулираціоналізм Декарта, на перший план поставили почуття.

Замістьзнаменитоїтези Рене Декарта "Я мислю, отжеісную", прийшла теза Жан Жака

Руссо: "Я відчуваю, отжеісную". Сентименталісти за філософську основу взяли

агностицизм англійськоговченогоДавіда Юма. Вінсумнівався в

безмежнихможливостяхрозуму, зауважував, щорозумовіуявленняможуть бути хибними, а

моральніоцінки людей базуються на емоціях. В утвердженнісентименталізмупровідну

роль відігралафілософіяФренсіса Бекона і Джона Локка. Естетичним кредо

сентименталізмуможнавважативислів Ж.Ж. Руссо: "Розум можепомилятися, почуття —

ніколи".Сентименталістибачилисвоєзавдання в тому, щоброзчулитичитача, вони

описувалинещасливекохання, стражданняблагородноїлюдини, утиски і переслідування.

Страждаючивіджорстокості дворян, сентиментальний герой позитивно впливає на

своїхкривдників. Сентименталізмсприявдемократизаціїлітератури. Головний герой

сентименталістів — людинасереднього стану, здатна на благороднівчинки і

глибокіпереживання. Вона не пристосована до життя, непрактична, не вмієжити "за

законами розуму", живе за законами серця, у світі зла і несправедливості є

наївнимдиваком. Герой сентименталістівпасивний, злі люди роблятьйогонещасним,

він, за словами М. Бахтіна, "навіть не гине, йогоприводять до загибелі"1. Пастор

Прімроз з роману О. Ґолдеміта "Векфільськийсвященик" пишенікому не

потрібнітрактати про одношлюбність духовенства. Вальтер Шенді ("Життя та думки

ТрістрамаШенді, джентльмена" Л. Стерна) захоплюєтьсякрасномовством і

постійновиголошуєпромови, цитуючиантичнихавторів.

Досягненнялітературисентименталізмупов'язані з творчістю С. Річардсона

("Памела", "Клариса"), О. Ґолдеміта ("Векфільськийсвященик"), Л. Стерна ("Життя

та думки ТрістрамаШенді, джентльмена", "Сентиментальна подорож") в Англії;

Й.В.Ф. Ґете ("Страждання юного Вертера"), Ф. Шиллера ("Розбійники") в Німеччині;

Ж.Ж. Руссо ("Юлія, або Нова Елоїза", "Сповідь"), Д. Дідро ("Жак-фаталіст",

"Черниця") у Франції; М. Карамзіна ("БіднаЛіза", "Листиросійськогомандрівника"),

О. Радіщева ("Подорож з Петербурга в Москву") в Росії.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |