шпаргалка

Види усного спілкування за проф. спрямуванням

[ Назад ]

Спілкування – обмін інф-цією, передача її однією людиною іншій. Усне спілкування

розрах. на слухове сприйняття, воно не тривале, є чітко індивідуальним,

емоційним. Тут часто поєднуються діалекти, просторічні слова, жаргонізм. Види:

1) залежно від способу сприймання інформації: * контактне (безпосереднє);

*дистанційне (телефонне, селекторне, за допомогою комп’ютера); 2) залежно від

кількості учасників: * діалогічне (бесіда з одним співрозмовником); *

монологічне (доповідь, промова, лекція); * полілогічне (дискусія); 3) залежно

від форми і ситуації спілкування: *міжперсональне (нарада, колоквіум тощо); *

публічне (виступ на зборах, конференції тощо).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |