шпаргалка

Жанри публ. виступів. Структура виступу та підготовка до нього

[ Назад ]

Публ. виступ – один із видів усного ділового мовлення. Жанри: * громадсько-

політ. . промови, * академічні промови, * промови з нагоди урочистих зустрічей.

Мітингова промова – має госре політ. спрямування, стос. конкретної проблеми.

Ділова промова – орієнтація на лог., а не на емоц. вплив, аргументованість.

Звітна доповідь – правдивий, об’єктивний виклад фактів. Лекція – форма

пропаганди наук. знань. Наук. дискусія – обговорення спірного наук. питання.

Ювілейна промова – хар-ся святковістю, урочистістю. Підготовка: * обдумування

теми, * опрацювання, * писемне оформлення (скл. плану, тез), * критичний розбір

готового виступу, * виголошення виступу. Структура: І. Зачин (звернення до

аудиторії), ІІ. Виклад (сам виступ), ІІІ. Кінцівка (заключні слова)

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |