шпаргалка

Поняття спілкування. Проф. етика

[ Назад ]

Спілкування – обмін інф-цією, передача її однією людиною іншій. У процесі

спілкування можна пізнати ін. людей, обмінятися з ними інф-цією, співпрац. з

ними, водночас пережити емоц. стан, що виникає в результаті спілкування.

Спілкування буває усне і писемне.

Під професійною етикою прийнято розуміти історично сформовану сукупність

моральних приписів, норм, кодексів, оцінок, наукових теорій про обов'язкову

поведінку представника певної професії, його моральні якості, що випливають із

соціальних функцій і обумовлені специфікою трудової діяльності. Завдання

професійної етики в тому, щоб вивчити складний процес віддзеркалення професійних

стосунків у моральній свідомості, у морально-професійних нормах, провести чітку

межу між морально-професійними явищами і явищами професійної майстерності,

вивчити суспільні завдання, цілі професії і їх значущість у соціальному

прогресі, саме цим сприяючи їх успішному виконанню. Кожна професія має свою

власну мораль. Професія формує у її носіїв не тільки професійні навики, але і

певні риси особи і відношення до змісту своєї діяльності.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |