шпаргалка

Вик-ння числівників в діловому мовленні. Написання цифр

[ Назад ]

Числівник-це частина мови,що вказує на певну к-сть предметів,або їх порядок при

лічбі і відпов. На питання скільки?котрий? Правильне відмінювання складених

числ.

Здебільшого в ділових паперах не обходяться без цифрових даних. Вони вимагають

спеціального оформлення. Складні чи складені числівники записуються цифрами.

Наприклад: На історичний факультет прийнято 156 студентів.Складні слова, де

перша частина позначається цифрою, можуть бути написані так: 50-процентний і 50

%; 100-кілометровий і 100 км.Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини та

множини числівників. Наприклад: Більшість спеціалістів вирішила. Більшість

спеціалістів вирішили. Більшість спеціалістів вирішило. Тут усі три варіанти

відповідають нормам сучасної української мови.Якщо ж використовуються числівники

на позначення великої кількості (а також іменники: сто, тисяча, мільйон,

мільярд), то переважає однина. Якщо вживаються числівники до десяти, то пишеться

форма множини. Наприклад: чотири брати, два керівники, три менеджери. Слід

запам'ятати наголошення числівників одинадцять, чотирнадцять.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |