шпаргалка

Прийменник в проф. мовленні. Вживання прийменника по-

[ Назад ]

Прийменник – це службова частина мови, яка уточнює граматичне значення іменника

і виражає зв'язки між словами в реченні.

Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежена. Виражаючи смислові

відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями

іменника або займенника, прийменник утворює прйменниково-відмінкову конструкцію:

занепокоєні з приводу дій, у відповідності до, у залежності від.

1. У складних прислівниках з іншими частинами мови: а) з іменниками: по

можливості, по суті, по батькові; б) з прикметниками: по-господарськи, по-

дружньому, по-українськи;

в) із займенниками: по-нашому, по-своєму; г) із числівниками : по троє, один по

одному, по-друге. 2. З іменниками у місцевому відмінку і вживається: а) зі

значенням мети: послали по інструктора, пішли по воду; б) зі значенням місця чи

напрямку, де відбувається дія: пляма розповзлася по стелі, трансляція по

телебаченню; в) зі значенням певних стосунків, взаємин: товариш по парті, дядько

по батькові; г) зі значенням місця поширення дії: розпорядження по фабриці,

чеканник по міді; д) зі значенням розподільності: усі делегати отримали по

подарунку, жінкам подарували по букету квітів. 3. З прикметниками: по чайній

ложці, по зеленій поверхності . 4. Із займенниками: по їхньому будинку, по цьому

місцю. 5. З числівниками: отримати по десять балів, по дві пропозиції.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |