шпаргалка

Синтаксичні особливості проф. текстів

[ Назад ]

Синтаксис- це розділ науки про мову,який вивчає будову,функції словосполучень і

речень. Речення- це осмислене сполучення слів чи окреме слово,яке виражає

закінчену думку і є основною одиницею спілкування.На поч.. і кін. Вказ

інтонацією усно і розд. знак. Письмово.Бувають прості(1 грам.осн.) і складні

речення. Ділові папери мають специфічний синтаксис.Здебільшого це прямий порядок

слів з узгодженими чи неузгодженими означеннями. В ділових паперах вж. Вставні

слова,кі систематизують виклад, пояснюють окремі поняття.Вони стоять на початку

речення.Щодо структури речень ділових документів майже всі присудки вж у

теперішньому часі.Вж інф.конструкції.Часте вж. Дієприсл. І діє прикм.

Зворотів(стислість).Непряма мова.Пряма у цитатах.Прості речення або невеликі

складні.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |