шпаргалка

Риторика. Осн. закони риторики

[ Назад ]

Риторика – теорія ораторського мистецтва, наука красномовства. Розвиває в

людині: культуру мислення, мовлення, поведінки, спілкування тощо. Мис-во оратора

полягає в його володінні усним словам як засобам впливу на слухача. Вона

ґрунтується на культурі мислення, освіченості, бездоганному знанні мови,

досконалому володінні мовленням, володінням культури спілкування. Була відома у

Стародавньому Єгипті, Індії, Китаї. Батьківщина – Стародавня Греція (Арістотель,

Платон).

Предмет ораторського мистецтва розкривається через низку законів: аудиторії,

стратегії, тактики, мовного (мовленнєвого), ефективної комунікації (динаміки

діяльності оратора) та контрольно-аналітичного (рефлексії). Сутність закону

аудиторії с наступна: не існує безадресних промов. Тобто, кожна промова має

свого певного, конкретного адресата, аудиторію, і чим краще оратор знає свою

аудиторію, чим ретельніше він окреслить її портрет, тим ефективнішою буде його

промова. Закон стратегії своїм змістом має розробку основних напрямків промови

програми діяльності з урахуванням характеристики аудиторії. Під напрямками

діяльності розуміється послідовне, по¬етапне визначення мети діяльності, тобто

цільової установки, що складається, насамперед, з завдання й надзавдання та

тези, головної ідеї промови.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |