шпаргалка

Фразеолог. одиниці, кліше та вик-ння їх у мовленні

[ Назад ]

Фразеологізми-стійкі звороти мови.Надають емоційності,виразності.Додають

відтінки жарту,осуду.Прислів»я,приказки.Викор у худ. Стилі.Не вик у діл.

Паперах,але вик. У спілкуванні(виступи,бесіди,влучне вираження певного

значення).Кліше- це усталений мовний зворот,що багаторазово,механічно

повторюється.(взяти до уваги,довести до відома).Вж у мові ділових паперів.

До мовних кліше належать конструкції, побудовані за відповідними моделями

словосполучень, зрідка речень, які функціонують переважно в інформаційних жанрах

засобів масової інформації й часто відтворюються у мові. Вони виконують роль

стандарту, забезпечують найповнішу інформацію і економлять мовлення. Це в

основному сталі словосполучення, які на сучасному синхронному зрізі

актуалізуються. Такі мовні звороти внаслідок крайньої необхідності та їхньої

важливості для комунікації починають вживатися у функції готових формул. Напр.:

сфера обслуговування; підтримувати дипломатичні відносини; всенародне

обговорення; ринкові реформи, факти — неспростовна річ; одержувати інформацію.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |