шпаргалка

Ділова бесіда, службова нарада та переговори

[ Назад ]

Бесідою називається форма спілкування з метою обміну думками, інформацією,

почуттями тощо. Бесіди виконують такі функції: • обмін інформацією; • формування

перспективних заходів і процесів; • контроль і координація вже розпочатих дій; •

взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; • підтримання

ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав; • пошук,

висунення і оперативна розробка робочих ідей; • стимулювання людської думки в

новому напрямку;

• розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації тощо.

Службо́ва нара́да — це робота колективного розуму, спрямованого вмілим керівником

у потрібне русло на плідний кінцевий результат.

Проблема, яка виноситься для обговорення на нараду, може мати будь-який

характер: організаційний, виробничий, дисциплінарний, інформаційний тощо.

Оптимальна кількість учасників наради — 10—12 осіб.

Переговори - формалізовний процес, що ставить конкретну мету, визначає коло

питань і завжди реалізується в конкретних умовах, за конкретних обставинКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |