шпаргалка

Оформлення протоколу і витягу з протоколу

[ Назад ]

Протокол – довідково-інф-ційний документ, в якому фіксують місце, час, мету

проведення зборів, нарад, зміст заслуханих доповідей, склад присутніх та ухвали

чи прийняті рішення з обговорених питань. Реквізити: * назва документа, *

порядковий №, * назва зборів, * назва під-ва, * дата, місце проведення, * кл-

сний склад учасників, * ПІБ керівників зборів, посади, * порядок денний, *

текст, * підписи керівників зборів. Розділи: І. Слухали, ІІ. Виступили, ІІІ.

Ухвалили.

Витяг з протоколу – частина протоколу, яка потрібна для роз-ння окремого

питання. Надсил. чи передається окремим особам чи під-вам і має № відповідного

документа. Підписує секретар, скріплює печаткою, в протоколі роблять помітку, що

зроблено витяг, зазнач. коли і кому його вручено чи надіслано. Реквізити: *

назва документа, * заголовок протоколу, * № і дата, * текст витягу, * дата

видачі, * підпис, печатка.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |