шпаргалка

Телеграма та телефонограма. Оформлення документів

[ Назад ]

СЛУЖБОВА ТЕЛЕГРАМА - узагальнена назва різноманітних за змістом документів,

переданих, як правило, телеграфом. Телеграми надсилаються у найтерміновіших

випадках" коли інші види зв'язку не можуть забезпечити вчасного повідомлення

інформації адресатові. Реквізити: 1) назва виду документа (телеграма); 2)

відмітка про категорію та вид телеграми; 3) адреса; 4) текст; 5) номер посилання

(якщо телеграма надсилається у відповідь); 6) вихідний номер; 7) підпис; 8)

адреса відправника; 9) дата відправлення.

ТЕЛЕФОНОГРАМА - термінове повідомлення, передане адресатові телефоном.

Телефонограми використовують для документального оформлення усних телефонних

переговорів. Це один з видів усної ділової кореспонденції. Реквізити: 1) назва

документа - заголовок; 2) номер і дата телефонограми. Слово Телефонограма, її

номер і дату надходження пишуть у першому рядку. Дата телефонограми - дата її

передачі; 3) назва організації і службової особи - відправника телефонограми; 4)

назва організації і службової особи - одержувача телефонограми; 5) текст

телефонограми має бути таким стислим, як і текст телеграми. Треба уникати слів,

що важко вимовляються, і складних зворотів. Слова пишуть повністю без скорочень.

У тексті телефонограми може бути не більше 50 слів; 6) підпис службової особи -

керівника організації або його заступника (в окремих випадках - керівників

відділів); 7) у графах передано і прийнято зазначають посаду, ініціали, прізвище

того, хто передає, того, хто приймає, і номери їхніх телефонів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |