шпаргалка

Класифікація документів

[ Назад ]

Документ – це засіб закріплення на спец. папері результатів діяльності установи

або фірми. Клас-ція: 1) за назвою - наказ, протокол, статут, акт, довідка; 2)

за походженням - службові та особисті; 3) за місцем складання - внутрішні та

зовнішні; 4) за напрямком - вхідні та вихідні; 5) за формою - типові,

трафаретні, індивідуальні; 6) за способом фіксації - письмові, графічні,

акустичні, фото- та кінодокументи; 7) за стадіями створення - оригінали та

копії; 8) за терміном зберігання - тимчасового зберігання (до 10 років),

тривалого зберігання (понад 10 років), постійного зберігання; 9) за змістом -

організаційно–розпорядчі, фінансово–розрахункові, постачально–збутові тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |