шпаргалка

Осн. вимоги до скл. і оформлення документів

[ Назад ]

1. Для складання службових документів в установах потрібно використовувати папір

форматів А3, А4 та А5. Складати документи на папері довільного формату не

дозволяється. 2. Зазвичай усі службові документи повинні оформлятися на бланках

установи. 3. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію,

викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без повторень та вживання

слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Зміст документа має бути

пов’язаний зі змістом раніше виданих із цього питання документів. 4. Повинні

мати поля (20 мм – ліве, 10 мм – верхнє, 8 мм – праве і нижнє), 5. № поч. з 2-ої

сторінки, на верхньому полі, 6. Документи датуються, дата документа – дата його

підписання, 6. Обов. Реквізит – підпис, 7. Засвідчують відбитком печаткиКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |