шпаргалка

Доручення: особисті та офіц. Реквізити

[ Назад ]

Доручення – письмове офіц. повноваження, за яким орг.-ція чи окрема особа надає

право ін. особі від її імені здійсн. якісь юрид. дії або одержувати матер.

цінності. І. Офіційні: а) разові – для однораз. дії, б) спеціальні – для

однотипних дій, в) загальні – для операцій з упр-нням майном. На строк не більше

3-х р., якщо без строку вповноваження – не більше 1 р., якщо взагалі без дати –

не дійсні. ІІ. Особисті – видаються окремим особам, які передають свої права ін.

особам. Найпошир. – на одержання грошей. Реквізити: * назва, * ПІБ обох сторін,

* перелік цінностей з кл-стю чи сумою, * термін дії доручення, * підписи сторінКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |