шпаргалка

Наказ. Порядок оформлення та реквізити

[ Назад ]

Наказ – осн. розпорядчий документ, який видається керівником установи для

вирішення завдань, що стоять перед даною орг.-цією. Набуває чинності з моменту

підписання. Існ. накази щодо особового складу (при прийнятті на роб.,

звільненні, відпустці) та накази із заг. питань (стос. орг.-ції роботи під-ва

вцілому). У наказах про прийн. на роб. вказ. посаду, у який структурний

підрозділ, з якого часу, вид прийняття (постійна, тимчасова), роб. день. У

наказах про звільнення вказ. дату і мотив звільнення, який викладають з

відповідністю до діючого законодавства. У наказах про надання відпусток вказ.

вид відпусток (щорічна, додоткова), кл-сть кал. днів, дата поч. і кін. ВідпустокКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |