шпаргалка

Договір, його види. Оформлення документа.

[ Назад ]

Договір – це документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами.

Договір може бути укладено між:

1. Громадянами

2. Громадянами й організаціями

3. Організаціями

Є такі договори: поставок, купівлі, продажу, обміну приміщень.

Договір має бути складений юридично грамотно і за змістом і за формою, його

вважають укладеним тоді коли сторони досягли домовленості з усіх пунктів і

відповідно оформили документацію. Основою формою законності документа і

відповідальності за його зміст є затвердження і печатка.

Договір поставки – договір, за яким організація-постачальник зобов’язується

передати у певні терміни організації покупцеві у власність або оперативне

управління певну продукцію, а організація покупець зобов’язується прийняти

продукцію до оплати за встановленими цінами

Договір підряду – це договір, за яким підприємство-підрядник зобов’язується

виконати обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність – договір, за яким одна сторона бере на

себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і

зобов’язується дотримуватись встановлених правил приймання, зберігання,

відпускання й обліку їх, а інша сторона зобов’язується створити матеріально

відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що

забезпечує збереженість зданих ними на зберігання матеріальних цінностей.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |