шпаргалка

Контракт, трудовий договір. Реквізити документів та порядок їх оформлення.

[ Назад ]

Нині для стимулювання ефективності діяльності персоналу переважна більшість

підприємств, установ і організацій почали застосовувати контрактну, або

договірну, систему наймання працівників.

КОНТРАКТ, чи ДОГОВІР – угода, яка укладається між двома або кількома особами на

певний строк.

Контракт, чи договір, мають відповідати закону і за змістом, і за формою.

Правову основу вступу громадян у контракті відносини з підприємством і

визначення їхнього змісту становлять положення Законів України «Про

підприємство», «Про власність», в яких зазначається: громадянинові належить

виняткове право розпоряджатися: громадянинові належить виняткове право

розпоряджатися своїми здібностями до виробничої та творчої прці, він здійснює це

право незалежно або напідстанові договору.

Контракт (договір) вважають укладеним тоді, коли сторони досягли згоди з усіх

пунктів і відповідно оформили документацію.

Реквізити:

1. Назва документа

2. Місце і дата укладання контракту, договору

3. Назви сторон, котрі укладають контракт чи договір, посади, прізвища,

імена й по батькові осіб, котрі підписують контракт, із зазначення їхніх

повноважень

4. Загальні положення

5. Функції й обов’язки фахівців

6. Права й умови діяльності фахівця

7. Матеріальне й соціально-побутове забезпечення фахівця

8. Відповідальність сторін, вирішення суперечок

9. Зміна й розірвання контракту (договору)

10. Термін дії та інші умови контракту (договору)

11. Адреси сторін та інші відомості

12. Підписи обох сторін, печатка.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |