шпаргалка

Організаційні документи: положення, статут, інструкції

[ Назад ]

Організаційні документи - це документи, що закріплюють функції, обов’язки та

права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй

діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями,

статутами, правилами та інструкціями.

Положення – правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності

державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій

і підприємств, які їм підпорядковуються. Положення можуть бути типовими, так і

індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій,

підприємств складаються на базі типових і затверджуються керівниками цих

установ. Типові положення розробляються для системи установ підприємств і

затверджуьться вищими органами управління. Такі правові акти розробляються

висококваліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення

різноманітних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Статут – юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність

організацій, установ, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та

громадянами, права й обов’язки у певній сфері державного управління або

господарській діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні. Типові статути розробляються для

певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної

влади та управління , з’їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації типових статутів і

затверджуються вищою установою, якій підпорядковується підприємство. Статути

після затвердження підлягають обов’язковій реєстрації в органах Міністерства

фінансів України.лише після реєстрації нова організація може розпочинати свою

діяльність.

Інструкція – документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні

сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні

службових обов’язків. Розрізняють відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих

належать інструкції,обов’язкові для системи одного відомства (міністерства).

Міжвідомчі називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома

організаціями різних систем. Відомча інструкції бувають: посадові; з техніки

безпеки; з експлуатації обладнання. Інструкція затверджується вищим органом або

керівниками організації.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |