шпаргалка

Вживання прикметників в діловому мовленні. Твореня ступенів порівняня

[ Назад ]

Прикметником називається частина мови, яка:виражає ознаку предмета і відповідає

на питання який? чий?;змінюється за родами, числами і відмінками;у

словосполученні виступає здебільшого залежним словом: державний (який?) прапор,

рідше — головним: далекий  (від чого?) від досконалості;у реченні найчастіше

виступає означенням, рідше — присудком: ночі короткі.За мірою названої ознаки

якісні прикметники поділяються на ступені:звичайний:рішучий, далекий;

вищий: рішучіший,  дальший;

найвищий: найрішучіший,найдальший.Крім простих, є ще складені форми ступенів

порівняння, які виражаються не одним, а двома словами. Творяться вони додаванням

до звичайного прикметника слів більш або менш, найбільш або найменш:

більш, (менш) точний;

найбільш (найменш) переконливий.Значенням прості і складені форми зі словами

більш і найбільш, збігаються, але прості вживаються в усіх стилях, а складені —

переважно в офіційно-діловому і науковому.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |