шпаргалка

Прямий порядок слів, складні випадки керування в текстах ділових паперів

[ Назад ]

.Діловий папір має, як правило, розповідний характер; тому питальні, а особливо

окличні речення зустрічаються в документах досить рідко.Прямий порядок слів

передає загальний зміст речення без спеціального наголошення окремих його

елементів. Він полягає ось у чому:— підмет ставиться перед присудком;— узгоджене

означення — перед означуваним словом, неузгоджене — одразу ж після нього;—

вставні слова ставляться на початку речення. Вони вказують на висловлене раніше,

систематизують виклад, служать для пояснення окремих слів і словосполучень,

відсилають до джерел та ін.Використання непрямого порядку слів у ділових паперах

виправдане лише в тому випадку, коли логічний наголос падає на присудок (тоді

присудок ставиться перед підметом).Присудок ставиться переважно у формі

теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності.Одним з характерних

проявів ділового стилю є «нанизування» відмінків, тобто розміщення кількох слів

підряд в одному відмінку, найчастіше в родовому або орудному.Синтаксис ділової

документації характеризується наявністю узвичаєно вживаних інфінітивних

конструкцій  (затвердити, зобов'язати, відзначити, попередити та ін.). метою

економності вислову й точності відтворення думки в документах часто вживають

дієприкметникові і дієприслівникові звороти.Особливістю ділового мовлення є

також переважне вживання непрямої мови. До прямої мови в діловому стилі

звертаються тільки в тих випадках, коли дослівна передача тексту необхідна .КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |