шпаргалка

Структура спілкування. Форми та функції ділового спілкування.Структура

[ Назад ]

спілкування:

*Суб»єкти (люди,групи людей)

*Зміст (інформація,дії.емоції,почуття)

*Засоби (вербальні,невербальні)

*Результат (практичні, психологічні)

Історично склалися дві форми спілкування: безпосереднє і

опосередковане.Безпосереднє спілкування — це мовне спілкування у найбільш

розвиненому виді. Воно підкріплюється мімікою, жестами, інтонацією тощо. По

суті, в цьому виді спілкування вся людська сутність стає своєрідним його

«знаряддям».Спілкування суттєво впливає на розвиток усіх потреб людини; в ньому

завжди наявний комунікативний момент.На основі безпосереднього спілкування

виникло опосередковане: письмо (зауважимо: тут має місце втрата міміки, жестів,

інтонації тощо), масові засоби інформування: газета, радіо, телебачення, книга,

відео, комп'ютер, музичні записи тощо.Уся система безпосереднього і

опосередкованого типу спілкування впливає на розвиток як особистості, так і

взаємин між людьми. Останнє особливо важливе, бо в процесі спілкування людина

«присвоює» ті багатства, які створені і притаманні іншим, і водночас приносить у

цей процес те, що вона засвоює з власного досвіду. Не випадково говорять: «З ким

поведешся, від того і наберешся».

У процесі спілкування знаходять свій вияв своєрідна суперечність: з одного боку,

людина пристосовується до життя суспільства, засвоює його досвід, добуті

людством наукові і культурні досягнення, а з другого, — вона відособлюється,

формується її індивідуальна неповторність, самобутність.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |