шпаргалка

ACK

[ Назад ]

адміністративно-громадський контроль, що може здійснюватися на основі

триступінчастої системи і тримірної просторової системи. Триступінчаста система

являє собою: перший ступінь — ділянка цеху, другий — цех, третій ступінь —

підприємство . На першому етапі контроль здійснюють начальник ділянки, майстер,

механік, уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, які щоденно

перевіряють готовність машин до роботи, а виконавців — до трудової діяльності,

відповідність та дотримання умов праці й вимог безпеки на робочих місцях і

ділянках під час виконання трудових і виробничих процесів. На другому етапі

комісія на чолі з начальником цеху разом з представниками комісії з охорони

праці, представником технічних служб цеху, інженером відділу охорони праці

перевіряє стан охорони праці в цеху згідно із затвердженим графіком (два рази на

місяць). На третьому етапі контролю комісія у складі керівника підприємства чи

головного інженера, керівників технічних служб, інженера з охорони праці,

комісії з охорони праці перевіряє стан охорони праці на підприємстві. Всі

виявлені недоліки записуються в спеціальному журналі.

На відміну від одномірної триступінчастої системи контроль на основі тримірної

просторової системи проводиться безперервно:

на трьох рівнях: управлінському, організаційному, виконавчому;

на трьох стадіях виробничих процесів: перед початком роботи, в процесі її

виконання, після закінчення роботи;

на трьох часових інтервалах: щодня (щозмінно), щомісячно, щоквартально.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |