шпаргалка

Порядок проведеня нВ

[ Назад ]

Про кожний нещасний випадок сам потерпілий, або працівник, який його виявив, або

свідок нещасного випадку має негайно повідомити безпосереднього керівника робіт

або іншу відповідальну (уповноважену) особу підприємства і вжити заходів для

надання долікарської допомоги потерпілому.

Безпосередній керівник робіт (наприклад бригадир) повинен:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому та, в разі

необхідності, його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

поінформувати про нещасний випадок власника підприємства або уповноважений ним

орган (далі – роботодавець) та голову первинної профспілкової організації,

членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівниками особу з питань

охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;

зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку та

обладнання в тому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це

не призведе до інших тяжких наслідків), а також вжити заходів для недопущення

подібних випадків.

Роботодавець, отримавши інформацію про нещасний випадок (крім випадків, які

передбачають організацію спеціального розслідування), зобов'язаний:

з використанням засобів зв'язку негайно повідомити про нещасний випадок робочий

орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд); органи державної пожежної

охорони за місцезнаходженням підприємства (якщо нещасний випадок стався

внаслідок пожежі); установу державної санітарно-епідеміологічної служби, що

обслуговує підприємство (у разі виявлення гострого професійного захворювання);

видати наказ про створення комісії з розслідування нещасного випадку (далі –

комісія) у складі не менше трьох осіб та організувати розслідування.

До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або

посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з

питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу, у якому

стався нещасний випадок (на підприємствах, де немає структурних підрозділів, –

представник роботодавця), представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду

за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілкової

організації, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками

особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші

особи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |