шпаргалка

форми контролю

[ Назад ]

Контроль буває технічний, якщо його об’єктами є предмети праці (продукція,

технічна документація), засоби праці (обладнання, інструмент), трудові процеси,

а також соціальний, якщо його об’єкт становить діяльність людини.

До основних форм контролю за охороною праці на підприємстві належать:

відомчий контроль вищими органами, який здійснюється шляхом систематичної

перевірки міністерствами й відомствами дотримання умов стандартів, норм і правил

охорони праці та трудового законодавства на підлеглих їм підприємствах;

оперативний контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства. Він

полягає в перевірці організаційно-технічного забезпечення безпеки праці на

відповідність нормативним вимогам;

громадський контроль, який здійснює профспілковий комітет через уповноважених

трудових колективів та комісію з охорони праці;

адміністративно-громадський контроль, що може здійснюватися на основі

триступінчастої системи і тримірної просторової системи.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |