шпаргалка

види освітлень

[ Назад ]

Природне освітлення - освітлення приміщень світлом неба (прямим чи відбитим), що

проникає крізь світлові прорізи в зовнішніх захисних конструкціях. Природне

освітлення створюється природними джерелами світла - прямими сонячними променями

(80%) і дифузійним світлом небозводу (20%, тобто решта сонячних променів,

розсіяних атмосферою).

Природне освітлення виробничих приміщень здійснюється:- боковим світлом - одно- і двостороннє через світлопрорізи (вікна) у зовнішніх

стінах;- верхнім світлом - через світлові ліхтарі - прорізи в перекриттях;- комбінованим світлом - через світлові ліхтарі - прорізи в перекриттях та

вікна.Природне освітлення верхнім і комбінованим світлом забезпечує більшу

рівномірність рівня освітленості, ніж бокове. При застосуванні тільки бокового

освітлення створюється висока освітленість поблизу вікон і низька у глибині

цеху, і при цьому можливе утворення тіней від устаткування великих розмірів.

Штучне освітлення промислових підприємств здійснюється штучними джерелами

світла. Упровадження нових технологічних процесів, які потребують напруження

зору, подальший розвиток компактності забудови, масове застосування блоків

промислових споруд неминуче пов'язане з посиленням ролі штучного освітлення, що

у ряді випадків залишається єдиним (безвіконні промислові будинки і споруди) або

доповнює недостатнє природне освітлення у віддалених від світлопрорізів зонах

приміщення (у безліхтарних і багатоповерхових будинках). На цей час розроблені

освітлювальні установки (ОУ), які за яскравістю, характером, спектром

випромінюваного світла наближаються до природного спектра, що дає змогу

доповнювати штучним "денним" світлом недостатність природного світла. Однак

використання штучного освітлення пов'язане з витратами енергії, труднощами його

монтажу, високою вартістю і потребує постійного нагляду за експлуатацією ОУ.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче,

аварійне, евакуаційне, охоронне і чергове.

За способом розташування джерел світла - на загальне, місцеве і комбіноване.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |