шпаргалка

суцыльн

[ Назад ]

Суцільні санітарні рубки проводяться лісокористувачами шляхом вирубування

одночасно всіх дерев насадження або його частини на площі 0,1 гектара і більше,

пошкоджених шкідниками, хворобами та внаслідок стихійних природних явищ і

техногенних впливів до ступеня втрати цими насадженнями біологічної стійкості.

26. Суцільні санітарні рубки проводяться у разі, коли інші санітарно-оздоровчі

заходи не можуть оздоровити насадження, а проведення вибіркових санітарних рубок

може призвести до зменшення повноти насаджень нижче допустимого рівня (пункт 12

цих Правил).Санітарні правила в лісах України

27. Насадження, що потребують суцільної санітарної рубки, попередньо

обстежуються спеціальною комісією, призначеною за рішенням органу, що видає

дозвіл на проведення цієї рубки.

До складу комісії входять: лісопатолог спеціалізованої служби лісозахисту або

міжрайонний інженер-лісопатолог, головний лісничий або інженер охорони і захисту

лісу, а також лісничий та представник постійного лісокористувача.

Для обстеження насаджень на територіях природно-заповідного фонду (за винятком

заказників та господарських зон національних природних і регіональних

ландшафтних парків) до складу комісії включається представник органу

Мінекобезпеки.

Комісія визначає в натурі доцільність призначення суцільної санітарної рубки,

про що складається відповідний акт.

У виняткових випадках комісія може прийняти рішення про призначення суцільної

санітарної рубки з відхиленням від норми, передбаченої частиною третьою пункту

10 цих Правил.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |