шпаргалка

1. Цілі, завдання та види рубок догляду

[ Назад ]

Рубки догляду за лісом є важливим лісогосподарським заходом, спрямованим на

вирощування господарсько-цінних насаджень і проводяться шляхом періодичного

вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне.

Головними завданнями рубок догляду є: поліпшення якості і породного складу

лісів; збереження біорізноманіття лісів, посилення їх екологічних, захисних,

водоохоронних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, рекреаційних, естетичних та

інших властивостей; підвищення стійкості та продуктивності деревостанів,

скорочення строків вирощування технічної стиглої деревини.

У залежності від віку насаджень рубки догляду поділяють на такі види:

освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка (додаток 1).

У чистих одновікових насадженнях при освітленнях та прочищеннях основну увагу

приділяють рівномірності розміщення по площі дерев, що залишаються, при

проріджуваннях – густоті насадження, формі стовбура і його сучковатості, при

прохідних рубках вирубуються в основному дерева, що відсталі в рості.

У різних за віком насадженнях, де неможливо виділити окремі види рубок, догляд

проводиться комплексно на всій площі ділянки. Призначають такі рубки в

насадженнях, що складаються з окремих невеликих куртин, кожна з яких

представлена однаковим за віком деревостаном або в складних за формою

насадженнях з чітко вираженими ярусами.

Освітлення та прочищення (рубки в молодняках) − проводять незалежно від

можливості реалізації деревини або деревної зелені.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |