шпаргалка

Черговість призначення насадження в др

[ Назад ]

Рубки догляду призначають в першу чергу в насадженнях вищих бонітетів у захисних

і рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах природоохоронного, наукового, історико-

культурного призначення.У насадженнях V бонітету і нижче вони, як правило, не

проводяться.У лісах однієї і тієї ж категорії рубки догляду призначаються у

такій послідовності: перша черга:освітлення та прочищення часткових і суцільних

культур або природних молодняків при загрозі заростання їх небажаними породами;

освітлення та прочищення у мішаних молодняках, в яких головні породи перебувають

під наметом другорядних, або в яких головні і другорядні породи розміщені в

одному ярусі;чисті перегущені молодняки цінних порід, а також молодняки

насіннєво-паростевого походження;мішані насадження старшого віку з головною

породою під наметом другорядних;друга черга:прочищення в чистих та проріджування

у мішаних насадженнях, якщо останні не відносяться до першої черги;проріджування

в чистих та прохідні рубки у мішаних насадженнях;третя черга - прохідні рубки у

чистих насадженнях.За однакових вищезазначених умов першочерговий догляд

проводять у насадженнях з наявністю хворих та пошкоджених дерев.Строк початку і

закінчення рубок догляду визначається з

урахуванням умов місцезростання насадження та біологічних

особливостей деревних порід, що входять до його складу, інтересів

мисливського господарства та побічних лісових користувань.

Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання

стиглості деревостану.У мішаних молодняках з наявністю господарсько цінних порід

рубки догляду починають з появою загрози пригнічення головних порід

другорядними, у чистих - з настанням диференціації дерев.Догляд за молодняками

головних листяних порід проводять у вегетаційний період. У хвойних молодняках

рубки допускаються після завершення вегетаційного періоду. Проріджування і

прохідні рубки здійснюються протягом усього року.У хвойних насадженнях, де є

дерева, уражені кореневою губкою, і в дубових, ясеневих і букових насадженнях з

масовим захворюванням дерев на рак, рубки догляду бажано проводити в осінньо-

зимовий період після настання морозів. Рубки проріджування при повноті

деревостану 0,7, а прохідні рубки - 0,8 і нижче не проектуються.У чистих і

змішаних деревостанах із куртинним розміщенням дерев рубки догляду призначають

незалежно від їх загальної зімкнутості і повноти, якщо в окремих групах є

небезпека заглушення головних порід другорядними або насінних екземплярів

порослевими, а також при сильній загущеності чистих куртин.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |