шпаргалка

Інтенсивність і повторюваність рубок догляду

[ Назад ]

Інтенсивність зріджування деревостану під час проведення рубок догляду залежить

від типу лісу, складу, віку і бонітету насадження, а також цілей лісовирощування

і може бути: слабкою - вирубування до 15 відсотків запасу деревостану, помірною

- 16-25, сильною - 26-35, дуже сильною - більш як 35 відсотків запасу

деревостану.Інтенсивність рубок догляду у молодняках визначається також за

ступенем зниження зімкнутості крон а у віці проріджування і прохідних рубок – за

повнотою з врахуванням зімкнутості верхнього намету.рубки сильної інтенсивності

проводять у мішаних насадженнях, а також у насадженнях швидкоростучих та

світлолюбних порід. У перегущених та невітростійких насадженнях, які ростуть на

схилах стрімкістю понад 20 градусів або на перезволожених та нестійких ґрунтах,

застосовують рубки догляду переважно слабкої та помірної

інтенсивності.Повторюваність окремих видів рубок догляду залежить від

деревостанустану насадження. Якщо стан насадження потребує частішої

повторюваності рубок, інтенсивність зріджування буде меншою і

навпаки.Повторюваність окремих видів рубок догляду залежить від стану

насадження. Якщо стан насадження потребує частішої повторюваності рубок,

інтенсивність зріджування буде меншою і навпаки.У мішаних і складних насадженнях

повторюваність частіша. Конкретні строки повторюваності встановлюються під час

лісовпорядкування.Для цілеспрямованого формування насаджень у різних категоріях

захисності лісів розробляються програми рубок догляду, що включають системи

нормативних показників, які характеризують весь цикл вирощування насаджень у

певних господарських групах типів лісу. Програми розробляються з урахуванням

цільового призначення лісів і з включенням у систему нормативів програм таких

показників насадження: висота, діаметр, кількість дерев, сума площ поперечного

перетину і запас, а також показників, що характеризують інтенсивність та

повторюваність рубок догляду.Основні параметри організаційно-технічних елементів

рубок догляду в рівнинних лісах наведені в додатку 2.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |