шпаргалка

1. Рубки догляду в дубових насадженнях

[ Назад ]

Основна мета рубок догляду в дубових лісах − формування насаджень господарсько-

доцільного складу, поліпшення їх структури, посилення еколого-захисних функцій,

підвищення біологічної стійкості, продуктивності та покращення

товарності.Освітлення i прочищення здійснюють за верховим методом; при цьому до

20-рiчного віку дуб треба вивести в перший ярус. Проріджування проводять

комбінованим або низовим методом, а прохiднi рубки - низовим.Перше освітлення

проводять у віці 3-5 років поступово, без різкого порушення зімкнутості

деревостану. Вирубують чагарники і другорядні деревні породи, які заглушують

насіннєвий дуб і ясен. Порослеві гнізда дуба, ясена та інших порід, що

розміщенні серед життєздатних насіннєвих екземплярів дуба і ясена та пригнічують

їх, при першому догляді вирубують суцільно або сильно зріджують.Друге освітлення

проводять через 3-4 роки в залежності від густоти порослі. Продовжують догляд за

насіннєвим дубом і ясенем. Порослеві гнізда дуба і ясена, які розміщені в

місцях, де відсутні їх насіннєві екземпляри, зріджують поступово і з меншою

інтенсивністю. Вирубують другорядні породи, які не є цінними для формування

другого ярусу, і що заглушують дуб та його супутники. Можливе куртинне

освітлення дуба і ясена.У часткових культурах дуба з міжряддями 6-8 метрів, що

створені на свіжих зрубах, догляд за дубом у молодняках здійснюється шляхом

суцільного видалення рослинності на відстані 1,5-2 метрів по обидві сторони від

ряду дуба. Висота зрізу порослі - 25-35 сантиметрів.При проведенні другого

освітлення видаляється поросль від пнів. Цінні насіннєві екземпляри супутніх

порід зберігаються. У рядових культурах дуба на зрубах породи i чагарники, які

затінюють дуб, вирубують смугами (коридорами) шириною 1-2 метри У культурах з

міжряддями 1,5 метри при чергуванні чистого ряду дуба з рядом супутніх порід і

чагарників догляд проводять шляхом видалення небажаних дерев та чагарників з

рівномірним зрідженням рядів дуба. Густота після освітлення - до 4 тис. штук на

1 гектар дуба і супутніх порід. У культурах, які створені бiогрупами, з

настанням диференцiацiї дерев за висотою проводять поступове зрідження у

площадках, залишаючи на 1 кв. метрі при першому догляді 5-6, а при наступному -

3-4 екземпляри. Догляд за гніздами дуба здійснюють шляхом вирубування небажаних

порід навколо площадок. У порослевих молодняках догляд починають після чітко

виявленої диференціації порослевих екземплярів у гніздах у дібровах з 6−8, а в

судібровах − з 8-10 років.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |