шпаргалка

1. Рубки догляду в соснових насадженнях

[ Назад ]

Чисті штучні соснові деревостани повинні бути в основному сформовані шляхом

рубок догляду до 40 років. Починають рубки в 5−10 років, інтервал між черговими

доглядами − 5−10 років. Догляд здебільшого ведуть за низовим способом з

додержанням принципу рівномірності розміщення на площі дерев, що

залишаються.Догляд у сосново-листяних культурах необхідно проводити так, щоб

сосна була переважаючою породою. Потрібно своєчасно усувати обшмигування сосни

березою.В умовах Степу, при догляді за культурами, в складі яких є сосна

звичайна і сосна кримська, перевагу необхідно віддавати сосні кримській.У

культурах сосни до 20-річного віку поряд з слабкою і помірною можна

застосовувати сильну та дуже сильну інтенсивність рубок.Перші рубки догляду в

чистих соснових культурах починають з моменту переплетення крон дерев, звичайно

у культурах сосни з вузькими міжряддями (до 2 метрів) − у 8 − 9 років, а у

культурах з широкими (2,5−3,0 метри) міжряддями − у 12−15 років. Догляд

проводять переважно за низовим методом. У свіжих і вологих борах, суборах і

судібровах сосна може заглушуватись листяними породами, тому освітлення сильної

інтенсивності проводять уже в 5-річному віці. Разом з вирубуванням порід, що

затінюють та обшмигують сосну, вибирають дерева сосни, які мають дефекти

стовбура, або пошкодження, а також зріджують густі куртини.Освітлення в

культурах з міжряддями 2,5 метра і більше і відстанню у рядах 0,75 метра і

більше, не проводиться. У подальшому догляд у них проводять так само, як і у

вузькорядних культурах.В умовах масового розмноження хрущів, освітлення в

сосново- березових культурах проводять тільки в осіннє-зимовий період.Прочищення

призначають при появі стиснення та переплетення крон, переважно у 12−15-річному

віці. У дерев, що залишаються, крони повинні бути симетричними. Домішка листяних

порід після проведення прочищень може складати 30%. Листяні породи залишаються у

вигляді біогруп. Другий ярус формується при проріджуваннях. Дубові, липові та

куртини інших порід другого ярусу, за винятком дуже перегущених, не зріджуються.

Проріджування у насадженнях першого класу бонітету проводять через 5, другого і

нижчих класів – через 10 років.При запізненні з першим прийомом рубок догляду в

соснових культурах, створених на лісових землях з міжряддями від 1,5 до 2,5

метрів, прочищення може проводитись лінійно-селективним методом з вилученням

кожного 5, 7, 9 або 11 ряду та вибіркою небажаних дерев в рядах, що залишаються.

Ширина куліс, що залишаються для подальшого росту, повинна бути тим більшою, що

гірші лісорослинні умови та більший вік культур. У культурах, створених на

землях, що тривалий час перебували в сільськогосподарському використанні,

лінійний спосіб рубок не застосовується.У культурах, що створені на лісових

землях, у разі загущення, може проводитися сильна або дуже сильна інтенсивність

прочищень. У культурах, створених на землях, які тривалий час перебували в

сільськогосподарському користуванні, допускається лише слабка інтенсивність

прочищень.Проріджування сильної інтенсивності в культурах 21-40-річного віку,

створених на лісових землях, можна застосовувати у тому разі, коли дерева

верхнього намету, що залишаються для подальшого росту, мають добре розвинені

крони, а відносна висота (відношення висоти до діаметра) не перевищує 110.

Кількість дерев після рубок у типах лісорослинних умов В2, С2 повинна бути не

менше 1,0−1,5 тис. штук на 1 гектар, в В1, А2 − не менше 2,0−3,0 тис. штук на 1

гектар. У насадженнях 20-40-річного віку, що вирощувались у густому стоянні, а

співвідношення висоти до діаметра у дерев І та ІІ класів Крафта перевищує 110,

проводять проріджування лише помірної та слабкої інтенсивності.Проріджування у

рядових культурах сосни з шириною міжрядь до 2 метрів, що створені на лісових

землях, виконують лінійно-селективним способом. При прохідних рубках

продовжується зрідження густих груп сосни із залишенням між кронами дерев

невеликих просвітів.Прохідними рубками у чистих сосняках зріджують густі

куртини, при цьому домішка листяних порід у верхньому ярусі зменшується у свіжих

умовах до одиниці, а у вологих − до двох одиниць, у сугрудках може досягати 3

одиниць. У суборах і судібровах підлісок з ліщини та інших чагарників

залишається. Прохідних рубок проводять не більше двох.При плантаційному

лісовирощуванні встановлюють такий режим рубок догляду, який дозволяє сформувати

деревостан з максимальним виходом цільових сортиментів у найбільш короткі

строки.Плантаційне вирощування культур сосни звичайної доцільне у кращих для неї

лісорослинних умовах (В2, В3, ВС2, ВС3, С2, С3).При плантаційному вирощуванні

культур сосни з шириною міжрядь до 2 метрів з цільовою установкою на балансову

деревину та інші сортименти першу рубку проводять у віці 5-6 років. Застосовують

лінійно-селекційний догляд, на 1 гектарі залишають 3 тис. кращих дерев. Другий

догляд проводять у 15-17 років, третій - у 21-23 роки, четвертий - у 28-33 роки.

При цьому на 1 гектарі залишають відповідно 2 тис. штук, 1,3-1,5 тис. штук, 0,6-

1 тис. штук. дерев. При проведенні рубок догляду вирубують в основному відсталі

у рості та фаутні дерева.У культурах сосни з міжряддями ???понад 2 метри

освітлення не проводять. Подальший режим зріджувань такий, як у культурах з

вузькими міжряддями відповідного віку.У культурах сосни, що вирощують з цільовою

установкою на пиловник незалежно від ширини міжрядь проводять три зрідження: у

5−6, 15−16 і у 25−30 років. Після рубки густота деревостану відповідно складає:

3,5−3,0 тис.шт., 1,5−1,0 тис. штук., 0,7−0,5 тис. штук на 1 гектарі.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |