шпаргалка

1. Рубки догляду в ялинових насадженнях

[ Назад ]

У чистих ялинових культурах, створених на розкорчованих зрубах у свіжих і

вологих сугрудках, освітлення проводять після змикання крон в рядах, у віці 8-10

років. При першому догляді культури зріджують так, щоб між кронами дерев у рядах

утворились невеликі просвіти − не більше половини діаметра крони. Як правило, у

таких культурах проводять одноразове освітлення.Прочищення призначають з

настанням переплетіння крон у рядах, залишаючи переважно більш рослі екземпляри

з добре розвинутими кронами та зберігаючи домішку дерев інших порід (дуб, сосна,

береза, граб, осика, вільха).У ялинових культурах, створених на не розкорчованих

зрубах, освітлення проводять за наявністю ознак пригнічення ялини листяними

породами. Частину листяних порід залишають на корені. Не підлягають вирубуванню

насінні екземпляри твердолистяних порід (дуба, бука, ясена, явора). При

повторному освітленні, разом з вирубуванням м'яколистяних порід, проводять

зріджування густих рядів і груп ялини. При прочищеннях поступово усувається

пригнічення ялини більш швидкорослими породами і починається формування мішаного

ялиново-листяного деревостану. Участь твердолистяних порід (дуб, бук, ясен,

явір) може бути доведена в складі ялинового ярусу до 4-5 одиниць, а

м'яколистяних, за відсутністю твердолистяних порід − до 2-3 одиниць. Із

підгінних порід (граб, липа, клени, груша) формується другий ярус. У ялиново-

дубових культурах, створених на суцільно обробленому ґрунті у свіжих і вологих

судібровах і дібровах, рубки догляду починають проводити за ознак пригнічення

дуба ялиною. При смуговому змішуванні культур догляд у смугах проводять так

само, як і в чистих деревостанах цих порід. При рядовому змішуванні ялини з

дубом догляд спрямовують на створення насаджень з груповим розміщенням порід. У

чистих ялинових молодняках природного походження освітлення переважно не

проводять. У мішаних молодняках при першому догляді вирубують чагарники і

м’яколистяні породи, що пригнічують ялину. При наступних доглядах, поряд з

видаленням другорядних порід, проводять зріджування ялини в групах, зберігаючи

домішку сосни і твердолистяних порід.У складних ялинових молодняках природного

походження, якщо ялина перебуває у другому ярусі, а перший ярус складається із

м’яколистяних порід (берези, осики, вільхи), проводять прочищення сильної або

дуже сильної інтенсивності першого ярусу. При прочищеннях разом з доглядом за

складом зріджують густі куртини ялини. Догляд за ялиновими молодняками

природного походження проводять рівномірно, смугами або куртинами. Проріджування

у чистих ялинниках, особливо на надмірно зволожених ґрунтах та ялинниках, у яких

рубки догляду ще не проводились, повинно бути слабким за інтенсивністю та

частішим за повторюваністю.При проріджуваннях у мішаних ялинниках участь інших

цінних порід (сосна, модрина, дуб, ясен, бук, явір) у складі ялинового

насадження доводиться до 3-4 одиниць, а із підгінних порід продовжується

формування другого ярусу.У складних ялинових насадженнях, де перший ярус

сформований м’яколистяними породами, проріджуванням досягається поступове

виведення ялини у верхній ярус. Для цього перший ярус зріджується селективним

або біогруповим способами. При прохідних рубках у чистих ялинниках зімкнутість

намету доводиться до 0,7−0,8, не допускаючи утворення великих «вікон». У

насадженнях, що ростуть на вологих ґрунтах, зімкнутість намету не повинна бути

нижчою 0,8 - 0,9, при цьому зберігається домішка інших порід.У мішаних складних

ялинниках, в першому ярусі якого переважають м’яколистяні породи при прохідних

рубках продовжується виведення у верхній ярус ялини, сосни та інших цінних

порід. При достатній участі в складі ялинового деревостану сосни і

твердолистяних порід (3-4 одиниці) м'яколистяні породи вирубуються повністю,

якщо це не призводить до утворення великих вікон.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |