шпаргалка

ЛІСОВІДНОВНІ РУБКИ

[ Назад ]

До лісовідновних рубок призначаються деревостани, у яких відсоток дерев першого

ярусу з ознаками ослаблення (за категоріями стану дерев, визначених відповідно

до санітарних правил), становить більше 20%. Лісовідновні рубки проводяться

також у разі, коли проведення вибіркових санітарних рубок може призвести до

зменшення повноти деревостанів нижче 0,5.Залежно від породного складу, вікової

структури, повноти деревостанів, наявності життєздатного підросту господарсько-

цінних порід, лісовідновні рубки проводяться вибірковим або поступовим способами

у поєднанні з рубками догляду. Вибірковий спосіб лісовідновної рубки

здійснюється у:різновікових деревостанах; гірських дубових, букових, ялицевих та

мішаних ялинових деревостанах (коли інші деревні породи складають 40 і більше

відсотків) на малопотужних ґрунтах. У рубку призначають відмерлі, фаутні, а

також перестійні, стиглі дерева другорядних і головних порід з верхнього ярусу.

Відповідними видами рубок догляду видаляються дерева, подальше збереження яких у

складі деревостанів недоцільне. Повнота після рубки не повинна бути нижчою, ніж

0,5.Поступовий спосіб лісовідновної рубки здійснюється за наявності достатньої

кількості природного поновлення господарсько-цінних порід у:одновікових

деревостанах ;гірських дубових, букових і ялицевих деревостанах на

середньопотужних і потужних ґрунтах.При рівномірному розміщенні підросту

вирубування здійснюється рівномірно по площі за два прийоми, при розміщенні

підросту групами або куртинами вирубування здійснюється нерівномірно по площі за

три прийоми. При розміщенні підросту групами або куртинами під час першого

прийому вирубуються дерева і формуються вікна відновлення, площа кожного з яких

не повинна перевищувати 600 кв. метрів, кількість вікон відновлення на 1 гектарі

- не більше 5.Черговий прийом рубки здійснюється не раніше ніж через 5 років.

Мінімальна повнота після кожного прийому рубки в залишеному деревостані повинна

бути не нижчою, ніж 0,5. Площа ділянки, призначена до рубки повинна бути не

більше ніж 3 гектара у гірських лісах, та 5 гектарів у рівнинних лісах.

Поступовий спосіб лісовідновної рубки, який поєднує суцільне вирубування дерев

смугами з проведенням відповідних видів рубок догляду у смугах, що залишаються,

здійснюється за відсутності достатньої кількості природного поновлення

господарсько-цінних видів у:лісах світлолюбних порід;рівнинних чистих або

мішаних ялинових лісах (якщо інші деревні породи становлять менш як 40

відсотків);гірських чистих або мішаних ялинових лісах (якщо інші деревні породи

складають менше 40 відсотків) на середньопотужних і потужних ґрунтах. Ширина

смуг вирубування – 25-50 метрів, спосіб примикання – безпосередній,

черезсмуговий або кулісний. Площа кожної із смуг вирубування не повинна

перевищувати 1 гектара, а для акацієвих, грабових деревостанів та деревостанів

м’яколистяних порід − до 2,5 гектарів. Якщо природне поновлення господарсько-

цінних порід на смузі вирубування відсутнє або є в кількості, недостатній для

відновлення деревостану, на ній створюють часткові або суцільні культури.

Деревостан на наступній смузі, вирубується після зімкнення молодняка на

попередній смузі.Перед рубкою можуть проводитись заходи сприяння природному

поновленню або створюватись піднаметові культури головних порід.

1. РУБКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ МАЛОЦІННИХ МОЛОДНЯКІВ І ПОХІДНИХ

ДЕРЕВОСТАНІВРеконструкція деревостанів – комплекс лісогосподарських заходів, спрямованих на

докорінне переформування складу і структури малоцінних молодняків та похідних

деревостанів в цінні, котрі відповідають лісорослинним умовам, мають важливе

екологічне, соціальне, економічне значення. Рубки, пов’язані з реконструкцією

малоцінних молодняків і похідних деревостанів (далі − реконструктивні рубки),

проводяться з метою заміни малоцінних і похідних молодняків на цільові та

поєднуються із здійсненням заходів, пов’язаних з штучним відновленням

лісів.Реконструктивні рубки проводяться у: чагарниках з недостатнім відновленням

головних порід; сильно зріджених деревостанах з куртинним розміщенням

дерев;деревостанах, які за своїм складом не відповідають конкретним типам

лісорослинних умов і є малоцінними.Реконструктивним рубкам підлягають також

молодняки, в яких кількість життєздатних дерев господарсько цінних порід,

рівномірно розміщених на ділянці, не перевищує 1,0 тис. штук на 1 гектарі

.Реконструктивні рубки проводяться в такій черговості:− перша черга: насадження,

що ростуть у багатших лісорослинних умовах та насадження молодого віку; штучні

насадження з порушеною структурою (складу, густоти, розміщення дерев);

насадження з наявністю господарсько цінних порід;− друга черга: чагарникові

зарості; низькоповнотні малоцінні та похідні молодняки без участі господарсько

цінних порід.Площа ділянки насадження, призначеного у реконструктивну рубку,

обмежується площею виділу.Реконструктивні рубки можуть проводитись суцільним,

коридорним і куртинним способами.Суцільний спосіб реконструктивної рубки з

проведенням суцільної рубки і створенням лісових культур застосовується в

малоцінних молодняках без наявності дерев господарсько цінних порід та інших

елементів деревостану, які підлягають збереженню і використанню в майбутньому

деревостані. У разі наявності дерев господарсько цінних порід та інших елементів

деревостану, які підлягають збереженню у малоцінному молодняку, призначається

реконструктивна рубка коридорним або куртинним способами. Коридорний спосіб

реконструктивної рубки призначають у малоцінних і похідних молодняках з відносно

рівномірним розміщенням господарсько цінних дерев на ділянці. При цьому способі

реконструктивної рубки проводиться суцільне зрубування дерев та чагарників у

коридорах (смугах) певної ширини. Після рубки у коридорах здійснюються заходи,

пов’язані з штучним відновленням, а на іншій частині деревостану (в кулісах)

проводяться рубки догляду.При висоті насадження до 4 метрів ширина коридорів

дорівнює 3−4 метра, при висоті насадження до 7−8 метрів− 6−7 метрів, а при

висоті насадження більше 8 метрів ширина коридорів збільшується до 9−12

метрів.Ширина куліси залежить від участі у її складі господарсько цінних порід.

Тому площа куліс повинна становити від 25 до 65% загальної площі насадження.У

рівнинних умовах застосовується широтний напрямок коридорів (захід−схід), а у

гірських умовах коридори прорубуються поперек схилів.При нерівномірному

розміщенні в насадженні господарсько цінних порід застосовується куртинний

спосіб реконструктивної рубки. При цьому способі суцільно вирубується деревна і

чагарникова рослинність у куртинах, де немає господарсько цінних порід. Площа

куртин залежить від характеру розміщення на ділянці господарсько цінних порід, а

також висоти насадження і сягає від 30 до 150 кв. метрів. Після суцільного

зрубування дерев у куртинах здійснюються заходи щодо штучного

відновлення.Реконструктивні рубки малоцінних і похідних молодняків, що

характеризуються високою порослевою здатністю, проводяться у другій половині

вегетаційного періоду.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |