шпаргалка

Сан руб

[ Назад ]

Вибіркові санітарні рубки здійснюються лісокористувачами шляхом вилучення з

насаджень сухостійних, усихаючих, сильно ослаблених, пошкоджених шкідниками,

хворобами та внаслідок стихійних природних явищ і техногенних впливів окремих

дерев або їх груп запасом 5 і більше куб. метрів з гектара за умови, що

вилучення цих дерев не призведе до зменшення повноти (всіх ярусів) нижче ніж 0,5

пристигаючих, стиглих та перестійних деревостанів і нижче 0,4 - інших насаджень.

З метою збереження цінних насаджень державні органи лісового господарства

Автономної Республіки Крим та областей можуть визначати з урахуванням породного

складу, цільового призначення лісів, природних особливостей регіону інші

граничні величини повноти насаджень та їх запасу.Якщо вибіркова санітарна рубка може призвести до зменшення повноти деревостанів

нижче встановлених меж, призначається суцільна санітарна рубка.11. Вибіркові санітарні рубки призначаються постійними лісокористувачами на

основі матеріалів лісовпорядкування, санітарного та лісопатологічного обстеження

за поданням лісничого, а на територіях природно-заповідного фонду (за винятком

заказників та господарських зон національних природних і регіональних

ландшафтних парків) - за погодженням з органами Мінекобезпеки.12. Пошкоджені, сухостійні, всихаючі, сильно ослаблені та засохлі дерева

відбираються для рубки до масового заселення їх стовбуровими шкідниками або

пошкодженням інфекційними хворобами.13. Відбір для рубки дерев, пошкоджених пожежами, провадиться на підставі оцінки

вогневих уражень крони, стовбура, кореневих лап і загального стану дерев. (При

відборі в соснових насадженнях, що ростуть у сухих та свіжих лісорослинних

умовах, у перші 1-2 роки після пожежі за найбільш достовірну ознаку

життєздатності дерев береться висота нагару на стовбурах (особливо небезпечний

обпал нижньої частини зони тонкої кори), а у вологих умовах - обпал кореневих

лап і кореневої шийки (критичний ступінь - 3/4 периметра і більше).Вибіркові санітарні рубки на згарищах розпочинають негайно після відведення

деревостанів для рубки і закінчують: на весняних згарищах - до 1 липня,

ранньолітніх - до 1 серпня, пізньолітніх - до 1 грудня поточного року.Терміновому вирубуванню підлягають повалені дерева.Термін розробки згарища площею 5 і більше гектарів може бути продовжений до 3

місяців державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим та

областей.14. У насадженнях, пошкоджених вітром, до рубки призначаються дерева з

поваленими чи зламаними стовбурами. Розробка розпочинається одразу і, як

правило, завершується до 1 травня, у разі весняного пошкодження - до 1 липня,

ранньолітнього - до 1 серпня.15. У насадженнях, уражених снігом і ожеледицею, рубці підлягають дерева з

пошкодженням стовбура та не менш як 2/3 їх крони. Рубка цих дерев здійснюється

негайно після виявлення і завершується до 1 липня поточного року.16. Дерева, заселені стовбуровими шкідниками весняної фенологічної групи,

підлягають рубці у травні або на початку червня із завершенням вирубування не

пізніше початку липня, літньої фенологічної підгрупи - у серпні із завершенням в

осінньо-зимовий період.Під час відбору свіжозаселених шкідниками дерев для рубки враховуються загальний

стан цих дерев, кількість шкідників під корою і в деревині, особливості біології

деревної породи.дерева, заселені стовбуровими шкідниками за місцевим типом, відбираються для

рубки, якщо це не призведе до зменшення повноти більше допустимого рівня, за

винятком випадків, передбачених пунктами 18 і 20 цих Правил.якщо кількість видів стовбурових шкідників значна, відбір пошкоджених дерев для

рубки здійснюється з урахуванням біологічних особливостей найнебезпечніших

шкідників.17. Відбір дерев для рубки в осередках хвоє- і листогризучих шкідників

провадиться після відновлення хвої (листя).18. У хвойних насадженнях, пошкоджених кореневою губкою, опеньком та стихійними

природними явищами, а також у листяних насадженнях, уражених опеньком, рубці

підлягають дерева III - VI категорій стану. За наявності в осередках кореневої

гнилі, підвищеної кількості стовбурових шкідників відбір пошкоджених дерев для

рубки провадиться з урахуванням термінів їх розвитк

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |