шпаргалка

Технологія і організація робіт на рубках догляду

[ Назад ]Перед розробкою лісосіки складається технологічна карта. Вона містить

технологічну схему розробки лісосіки, її характеристику, лісівничі вказівки по

проведенню рубок, способи та послідовність виконання лісосічних операцій,

організація праці, розпорядження по техніці безпеки.Організація лісосіки включає наступні елементи: влаштування верхнього складу

(навантажувальної площадки), намітка пасік, прокладання магістральних та

трелювальних волоків, технологічних коридорів і визирив, підготовка зони

безпеки.площа під технологічні коридори і магістральні волоки повинна бути мінімальною

(не більше 10% площі лісосіки). Ширина технологічного візира приймається 1 м,

технологічного коридору (технологічного волоку) 2-4 м, магістрального волоку

(коридору) 5 м.Ширина пасік залежить від прийнятої технології і може бути широко пасічна -

ширина пасіки 80-100 м, середньо пасічна - ширина пасіки 30-50 м і вузько

пасічна - ширина пасіки 10-20 м.

Пасіка розробляється стрічками шириною на освітленні і прочистці 15-20 м, при

проріджені 25-30 м, при прохідних рубках 30-40 м. Ширина стрічки обмежується

технологічними візирами.Напрямок валки - вершиною на технологічний коридор, як правило приймається під

гострим кутом не більше 40-45є, це дає змогу запобігти розвороту дерева при

формуванні пачки та запобігти пошкодженню підросту та насадження в цілому.

Трелювання за комель допускається тільки при розрубі волоків. Трелювання з пасік

плануємо тільки вершиною вперед, щоб менше пошкоджувався підріст.При розробці лісосік слід дотримуватись основних лісівничих вимог:– на волоках і на верхньому складі дерева зрізуються на рівні із землею;

– на пасіках при діаметрі пня до 30 см його висота повинна бути не більше 10 см;

– при діаметрі пня більше 30 см його висота повинна бути не більше 1/3 діаметра

пня;

– освітлення і прочистку в змішаних насадженнях слід проводити в літній період

(коли є листя на деревах);

– у місцях масового гніздування птахів проводити рубки після виведення пташенят;

– у насадженнях заражених кореневою губкою і раком - у осінньо-зимовий період.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |