шпаргалка

1. Ландшафтні рубки догляду

[ Назад ]

Ландшафтні рубки догляду проводяться з метою поліпшення естетичних,

декоративних, санітарно-оздоровчих властивостей лісів та посилення їх

рекреаційних функцій. Вони спрямовані на формування породного складу і структури

лісів та поліпшення просторового розміщення дерев. Ландшафтні рубки догляду

залежно від віку насаджень поділяються на освітлення, прочищення, проріджування

та прохідні. У кожному конкретному випадку при призначенні цих рубок вказується

мета формування ландшафту.Освітлення проводять з метою поліпшення умов росту і

розвитку основих лісоутворювальних порід і формування певного просторового типу

насадження. Зберігають найбільш перспективні породи дерев і чагарників з

урахуванням їх стану, розвитку і розміщення.Прочищення проводять з метою

створення заданого просторового типу насадження, поліпшення росту і росту

відібраних головних порід. Регулюється співвідношення видів і їх просторове

розміщення, створюються однорідні або мішані біогрупи.Проріджування проводять з

метою догляду за складом заданого типу лісопаркового насадження. Особлива увага

при проведенні цих рубок приділяється створенню оптимальних умов для росту і

розвитку всіх ярусів насадження. Формуються різновікові насадження, в окремих

випадках − прості за складом деревостани типу березових, соснових, дубових і

т.д. Звертають увагу на формування узлісь, загущених ділянок підліску і підросту

для гніздування птахів (реміз), на оформлення впорядкованих місць відпочинку, а

також розкриття перспектив.Прохідні рубки проводять з метою створення

оптимальних умов для розвитку цінних екземплярів дерев, куртин, груп,

забезпечення максимального загального приросту. Ведуть догляд за перспективним

підростом. Остаточно створюють і надалі підтримують різновікову структуру

насадження.Однією з головних особливостей ландшафтних рубок догляду є залишення

окремих, особливо декоративних дерев, добре розвинутих екземплярів з великою

кроною для підкреслення окремих хвойних куртин серед листяного лісу і навпаки −

куртин листяних порід у хвойному лісі.При проведенні ландшафтних рубок догляду

всі дерева умовно поділяються на три класи: кращі, допоміжні та небажані.До

кращих відносяться дерева головної (або головних) породи − переважно І і ІІ

класів росту, здорові, з високою життєвістю і декоративними якостями. До кращих

можуть бути також віднесені дерева із стовбурами неправильної і химерної форми,

багато вершинні з пірамідальною, колоновидною, кулястою або іншою своєрідною

формою крони, іноді високо піднятою. Переважна кількість кращих дерев у

насадженні повинна бути з хорошою формою стовбура і крони.До допоміжних

відносяться здорові дерева, що сприяють своєю участю в деревостані формуванню

кращих дерев, відрізняються декоративними якостями і разом з кращими

забезпечують формування естетичного ландшафту. У насадженнях залишаються також

дерева з дуплами для гніздування птахів.До небажаних, тих, що підлягають

видаленню з насадження дерев відносяться сухостійні, заражені шкідниками і

хворобами, з механічними пошкодженнями, що заважають росту кращих, непривабливі

за формою стовбура і крони, а також ті, що порушують структуру ландшафту.При

формуванні ландшафту з горизонтальною зімкнутістю застосовують переважно низовий

метод рубки, а з вертикальною зімкнутістю (багатоярусні та східчасті насадження)

− комбінований метод рубки.Ландшафтні рубки догляду здійснюються з використанням

методів рівномірної і нерівномірної вибірки дерев: групами по декілька дерев, що

займають невелику площу − до 0,01 гектара, різної форми; куртинами площею до

0,03 гектара різної форми; коридорами шириною 2−5 метрів;

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |