шпаргалка

1. Технології рубок догляду

[ Назад ]

Рубки догляду проводяться із застосуванням технологій, що не викликають ерозії

ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються рости, виключають можливість

негативного впливу на стан лісів та водойм.Рубки догляду проводяться за картами

технологічного процесу розроблення лісосіки на ділянках з попередньо

підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків), шляхів для

транспорту тощо, які побудовані з урахуванням рельєфу місцевості і напрямів

магістральних доріг. Мережа технологічних коридорів повинна бути стаціонарною і

слугувати для всіх видів лісогосподарських робіт.Лісова ділянка, яка призначена

для проведення рубок догляду, розбивається на систему пасік. В залежності від

ширини пасік (відстані між центрами технологічних коридорів) розрізняють вузько-

, середньо- і широкопасічні технології. При вузьколісосічній технології ширина

пасік дорівнює 15−20 метрів, при середньопасічній − 30−60 метрів і

широкопасічній − більше 60 метрів.Ширина технологічних коридорів і магістральних

волоків не повинна перевищувати 4 метри.На окремі види рубок догляду розробляють

типові для лісгоспу технології рубок на основі наявної техніки. Технології рубок

догляду на базі комплексної механізації включають такі основні елементи: види

рубок догляду, схеми лісосік залежно від ширини пасік, базові машини і

механізми. На окремі види рубок догляду розробляють типові для даного лісгоспу

технології рубок на основі наявної техніки.Закладання мережі технологічних

коридорів необхідно проводити ще при садінні лісових культур, або при проведенні

перших рубок догляду. У хвойних молодняках закладка коридорів проводиться при

освітленні і прочищеннях одночасно з рубкою.На ділянках проріджувань і прохідних

рубок при відсутності достатньої кількості доріг, просік, старих волоків

прокладаються нові волоки, по яких деревина вивозиться (трелюється) на верхній

склад. Напрям волоків приймається з врахуванням ґрунтових умов, рельєфу

місцевості, наявністю куртин підросту і розміщення верхнього складу. При

необхідності волоки закріплюються порубковими рештками.Технологія рубок догляду

повинна базуватися переважно на використанні малогабаритних механізмів та

гужового транспорту. У гірських умовах при стрімкості схилів понад 20 градісів

технічною базою для рубок догляду повинні бути підвісні канатні установки.На

схилах стрімкістю понад 30 градусів через небезпечні ерозійні процеси при

освітленнях, прочищеннях і перших прорідженнях трелювання деревини наземним

способом недоцільне, а тому деревина залишається в лісі. Інші види рубок догляду

на цих схилах, як правило, не проводяться.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |