шпаргалка

Види користування лісом та види рубок

[ Назад ]

Люди здавна використовують ліс у найрізноманітніших цілях. Зараз у лісах нашої

країни дозволяється заготівля деревини, живиці, друго¬рядних лісових матеріалів

(пеньків, лубу, кори тощо), випас худоби, за¬готівля сіна, плодів, горіхів,

ягід, грибів, лікарських рослин, розміщення вуликів і пасік тощо. Крім цього,

дозволяється використання лісу у нау¬ково-дослідних, культурно-оздоровчих цілях,

для потреб мисливського господарства та ін.

Лісівництво базується на двох основних видах користування лісом -головному та

побічному. Головне користування - вирубують стиглі дере-востани для одержання

деревини. Побічне користування пов'язане з ви¬користанням недеревних продуктів

лісу.

Крім названих видів, останнім часом набувають великого значення рекреаційне

користування лісом, яке передбачає використання лісу як місця відпочинку,

курортно-санаторне і бальнеологічне користування та деякі інші.

Головне та проміжне користування лісом пов'язані з рубкою дерев. Так, головне

користування - це проведення рубок головного користуван¬ня, або головних рубок.

Крім них, проводять рубки догляду за лісом, що спрямовані на забезпечення кращих

умов зростання головних порід у на¬садженнях, на підвищення стійкості насаджень

до дії негативних факторів. Ці рубки мають виховний характер, але при їх

проведенні також одержу¬ють деревину. Санітарні рубки передбачають рубку

уражених хворобами та пошкоджених шкідниками, а також усохлих дерев, деревина

яких ще не втратила технічних якостей. Проводять ще й так звані інші рубки,

коли, наприклад, потрібно розширити просіки, прорубати трасу для будівництва

дороги, лінії електропередачі або трасу газопроводу чи нафтопроводу, розчистити

сінокіс та ін. На жаль, при прокладанні трас вирубують дере-востани незалежно

від їх віку. Іноді, якщо деревостан різноманітний, прак¬тикують проведення

комплексних рубок. Вони поєднують головні рубки і рубки догляду за лісом, тобто

стиглу частину деревостану вирубують го¬ловною рубкою, а молоду - певним видом

рубок догляду. Останнім часом проводять реконструктивні рубки. їх частіше

застосовують у молодих насадженнях, де головна порода частково або повністю

змінюється на другорядну. Мета таких рубок - підвищення питомої ваги цінних

порід у складі деревостану. Іноді такі рубки супроводжуються введенням у

прору¬бані коридори лісокультурними методами цінних порід. Зрештою, реконст-

руктирні рубки повинні привести до підвищення повноти і цінності дерево¬стану.

Слід відмітити,,що у лісопарках практикують також рубки формуван¬ня ландшафтів,

або ландшафтні рубки, з метою покращання краєвиду.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |