шпаргалка

Форми організації виробництва

[ Назад ]

тісно пов’язані з його специфікою і прийнятою технологією.

Форми організації виробництва

поопераційна передбачає виконання кожної операції на окремому робочому місці,

при одночасному і паралельному виконанні всіх операцій. Недоліки цієї операції

полягають в тому, що для кожна операція потребує окремого обліку, операції

розрізнені, робітники не зацікавлені в результатах роботи інших в тому числі і

суміжних операцій. Врезультаті, наприклад, обрубники сучків, працюючи за цією

формою відставали від вальщиків лісу, навантаження деревини на лісовозний

транспорт стримується недостатніми обсягами стрельованої деревини

комплексна Суть її полягає в групуванні виробничих операцій у вигляді

комплексів, наприклад операцій валка, обрубування сучків і трелювання хлистів в

один комплекс, який виконує бригада робітників. Переваги цієї форми організації

виробництва полягають у слідую чому: операції в межах комплексу виконуються

послідовно, не виникає поопераційного завищення об’ємів робіт, всі робітники

бригади заціплені в кінцевому результаті по останній операції, поскільки саме

по ній проводиться оплата праці.наскрізна передбачає послідовне виконання всіх виробничих операцій.

Наприклад, на рубці догляду (проріджені або прохідній) бригада виконує всі

роботи, починаючи з валки дерев і закінчуючи сортуванням і штабелюванням ділових

сортиментів і укладанням метрових дров у полінниці.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |