шпаргалка

Лісова охорона

[ Назад ]

– здійснює охорону і захист лісу від самовільних рубок, пошкодження шкідниками

та хворобами, а також організовує виконання лісогосподарських робіт на

закріплених за ними ділянках лісового фонду.

До складу державної лісової охорони відносяться головні лісничі, начальник

відділу лісового господарства лісники, майстри лісу, лісничі, помічники

лісничих, інженери з охорони і захисту лісу, інженери мисливствознавці, лісники,

лісопатологи та інші.Кадри лісогосподарських підприємств поділяються на постійних і тимчасових

працівників.

До постійних відносяться працівники, зараховані згідно трудового договору на

постійну роботу. Крім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть

брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового договору

контракту.До тимчасових - прийняті на тимчасову роботу на строк до двох місяців , або на

період тимчасової відсутності основного працівника.Сезонні робітники залучаються до виконання сезонних робіт на строк до шести

місяців.

Важливою є кваліфікація персоналу за професіями, спеціальностями та

кваліфікацією.

Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки діяльності,

характеру продукції чи послуг,що надаються.Професія – це вид трудової діяльності в сфері виробництва чи обслуговування,

який вимагає комплексу знань чи навичок (слюсар, токар, економіст, тощо).Спеціальність – це форма прояву професій, яка зумовлена суспільним поділом праці

(слюсар-складальник, слюсар-ремонтник паливної апаратури, слюсар-наладник і

т.ін.).Кваліфікація – це рівень опанування спеціальністю. Рівень кваліфікації

характеризується рівнем освіти, досвідом роботи на тій чи іншій посаді.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |